Chuyên mục
Tin tức

Quyết định 40/QĐ-TTg 2020 Đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Quyết định 40/QĐ-TTg 2020 Đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

 

https://boxblue.net/wp-content/uploads/2020/01/40_qd-ttg_090120165921-1.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *